mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Adama Mickiewicza
w Złotowie
Rok szkolny 2020/2021